Oikeudenkäynnissä tuomioistuin ratkaisee mitä yksittäisessä asiassa on pidettävä totuutena. Tältä sivulta löydät perustietoa oikeudenkäynnistä. Voit myös ottaa yhteyttä oikeudenkäyntejä hoitavaan lakimieheen, jos sinulla on toimeksianto tulevaan oikeudenkäyntiin liittyen.

Hakemusasiat

Muut kuin rikos- ja riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa hakemusasioina. Hakemusasioina käsitellään hyvin erityyppisiä asioita, kuten eri oikeuksien kirjaamis ja rekisteröinti asioita, holhous-, perhe-, ja jäämistöasioita ja konkurssiasioita.

Hakemusasioiden käsittely tuomioistuimessa on riita-asian käsittelyä yksinkertaisempaa ja nopeampaa, koska hakijalta puuttuu yleensä vastapuoli. Hakemusasiat saatetaan yleensä vireille toimittamalla käräjäoikeuden kansliaan kirjallinen hakemus. Tällainen voi olla esimerkiksi avioerohakemus. Yleensä hakemusasiat käsitellään kansliassa, mutta tarvittaessa niiden käsittely siirretään suulliseen istuntoon. Hakemusasia ratkaistaan päätöksellä. Riitaiseksi osoittautuneen hakemusasian käsittelyä on pääsääntöisesti jatkettava riita-asiana.

Next Prev