Oikeudenkäynnissä tuomioistuin ratkaisee mitä yksittäisessä asiassa on pidettävä totuutena. Tältä sivulta löydät perustietoa oikeudenkäynnistä. Voit myös ottaa yhteyttä oikeudenkäyntejä hoitavaan lakimieheen, jos sinulla on toimeksianto tulevaan oikeudenkäyntiin liittyen.

Haaste

Haastehakemuksella tarkoitetaan haasteen pyytämistä tuomioistuimelta. Oikeudenkäynnin pääsääntöisenä aloittamistapana on haastehakemuksen jättäminen tuomioistuimeen. Rikosprosessissa syyttäjän tai asianomistajan haastehakemuksessa esitetään syytetyn tekemäksi väitetty teko, jonka johdosta vaaditaan tuomioistuimelta seuraamuksen määräämistä. Riita-asiassa vastaavasti kantaja aloittaa oikeudenkäynnin haastehakemuksella. Tuomioistuin antaa tämän jälkeen haasteen, joka annetaan syytetylle tai riita-asian vastaajalle tiedoksi.

Next Prev