Oikeudenkäynnissä tuomioistuin ratkaisee mitä yksittäisessä asiassa on pidettävä totuutena. Tältä sivulta löydät perustietoa oikeudenkäynnistä. Voit myös ottaa yhteyttä oikeudenkäyntejä hoitavaan lakimieheen, jos sinulla on toimeksianto tulevaan oikeudenkäyntiin liittyen.

Kanteenmuutoskielto

Kanteenmuutoskiellolla tarkoitetaan sitä, ettei kannetta saa muuttaa oikeudenkäynnin aikana. Kanteenmuutoskiellolla pyritään turvaamaan vastaajan oikeusturva ja oikeudenkäynnin keskitys ja selkeys. Kanteenmuutoskiellon vastaista ei ole supistaa vaatimuksia. Vaatimusten laajentaminen sen sijaan on pääsääntöisesti kielletty oikeudenkäynnin aikana. Kantajalla on kuitenkin oikeus vaatia muuta kuin kanteessa tarkoitettua suoritusta, milloin vaatimus perustuu oikeidenkäynnin aikana tapahtuneeseen olosuhteen muutokselle tai vasta silloin kantajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Next Prev