Oikeudenkäynnissä tuomioistuin ratkaisee mitä yksittäisessä asiassa on pidettävä totuutena. Tältä sivulta löydät perustietoa oikeudenkäynnistä. Voit myös ottaa yhteyttä oikeudenkäyntejä hoitavaan lakimieheen, jos sinulla on toimeksianto tulevaan oikeudenkäyntiin liittyen.

Kanteesta luopuminen ja kanteen peruuttaminen

Kanteesta luopuminen merkitsee sitä, että kantaja luopuu samalla lopullisesti oikeudestaan esittää kanteessa tarkoitettua vaatimustaan. Luopumisen seurauksena kanne hylätään, jolloin kantaja ei voi enää nostaa samassa asiassa uutta kannetta.

Kanteen peruuttamisella kantaja lopettaa kanteensa ajamisen ja vetää sen pois tuomioistuimesta. Kanteen peruuttamisen johdosta asia jää sillensä. Tällöin sama kanne voidaan laittaa myöhemmin uudelleen vireille.

Next Prev