Oikeudenkäynnissä tuomioistuin ratkaisee mitä yksittäisessä asiassa on pidettävä totuutena. Tältä sivulta löydät perustietoa oikeudenkäynnistä. Voit myös ottaa yhteyttä oikeudenkäyntejä hoitavaan lakimieheen, jos sinulla on toimeksianto tulevaan oikeudenkäyntiin liittyen.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan yleensä vakuutuksenottajan ja hänen taloudessaan vakinaisesti asuvien henkilöiden välttämättömät ja kohtuulliset oikeudenkäyntikulut vakuutettujen yksityiselämään liittyvissä riita- ja rikosasioissa.

Kotivakuutuksiin sisältyy oikeusturva valtaosassa tapauksista. Myös yritysten vakuutuksissa on yleisesti oikeusturva.

Toimeksiannon alussa toimistomme juristit selvittävät onko oikeudenkäyntikulut korvattavissa päämiehen oikeusturvavakuutuksesta. Jos edellytykset täyttyvät, juristimme hakevat sinulle sinun puolestasi oikeusturvapäätöksen vakuutusyhtiöstäsi.

Next Prev